Свързване на RG79HT с мобилното приложение за iPhone.
Моля, четете внимателно и следвайте стъпките стриктно.

Стъпка 1

Идете в настройките на Вашият iPhone и потърсете "General"

Стъпка 2

Изберете "About".


Стъпка 3

Изберете "Name".

Стъпка 4

Въведете име на телефона. Това ще бъде името и на Вашata споделена точка (Hotspot)


Стъпка 5

Натиснете и задръжте бутонът за увеличаване на звука "+" на радар-детектра за 3 секунди. На дисплея ще се появи "Pairing".Стартирайте приложението и натиснете бутон "Pairing"

Стъпка 6

Ще се появи dialog "Paiting Info". Натиснете бутон "Configure"


Стъпка 7

Намерете Wi-Fi мрежа, започваща с RG79HT_ и се свържете към нея, като за парола въведете 11111111 (осем единици).

Стъпка 8

След като се свържете към Радар-детектора се върнете обратно в приложението и натиснете бутон "Save".


Стъпка 9

Ще видите съобщение, че настройките са завършени и трябва да активорате точката за достъп. Натиснете "OK"

Стъпка 10

За "Wi-Fi Password" въведете същата парола, която сте въвели в диалога "Pairing Info" на приложението си включете Hotspot. Отново натиснете и задръжте бутонът за увеличаване на звука "+" на радар-детектра за 3 секунди за да излезете от режим "Pairing".


Стъпка 11

ВАЖНО: Уверете се, че Wi-Fi на Вашият iPhona е изключен!. Малко след като сте активирали Hotspot ще видите синя лента в горния край на телефона с надпис "Personal Hotspot: 1 Connection".

Стъпка 12

Върнете се отново в приложението. Индикаторът за статус на връзката би следвало да е в зелено. Това означава, че вече сте свързани с Радар-детектора. Натиснете бутон "Login Info"


Стъпка 13

В диалоговия прозорец въведете серийния номер на Вашия RG79HT (намира се от долната страна на самия Радар-детектор) и паролата, която сте получили от нас.

Стъпка 14

В случай, че видите и трите статуса да светят в зелено, приложението Ви е онлайн и е готово за ползване.