Преглед на системата


RG79HT е високотехнологичен продукт, и е адекватен отговор на съвременните технологии за радарно и лазерно засичане

В отговор на предизвикателствата и засадите на пътя ние разработихме приложение за активна онлайн връзка с ранно известяване за опасностите и възможност за непрекъснато развитие и усъвършенстване.

Въпреки предимствата, които нашият продукт Ви предоставя, не забравяйте, че трябва да сте разумни и отговорни зад волана!


Системен екран

Това е началният екран на приложението. Тук е показан статуса на връзката. От тук можете да отидете в менюто Настройки или към картата.

Бутон за превключване към картата
 
Компас


Карта

Екранът с картата показва текущата Ви позиция и скроростта.

Бутон за превключване към Системния екран
 
Компас
 
Бутон за превключване към Скоростомера
 
Бутон за панела за известяване


СкоростомерБутон за превключване към Системния екран
 
Компас
 
Бутон за превключване към картата
 
Бутон за панела за известяване


ПредупрежденияВ случай на наближаване на обект от базата данни на екрана се появява предупреждение показващо типа на обекта, ограничението на скоростта и оставащото разстояние до обекта.


ПредупрежденияАко ограничението на скоростта не е зададено (например когато друг потребител подаде сигнал от панела долу в дясно - ) на екрана се визуализира само типа на обекта и оставащото разстояние в метри.