RG79HT - най-модерният радар детектор, който засича новите S3 триноги камери

Стелт RG79HT е предназначен за автомобили с нормални (не екранирани) стъкла и представлява устройство обединяващо в едно, радар детектор и GPS модул с база данни. Новото при този модел е наличието на WiFi модул, който позволява връзка с мобилен телефон / таблет и съответно с интернет, през споделена точка за достъп на мобилното устройство.

Освен изключително високата чувствителност при засичане на полицейски радари, прецизна GPS антена и актуална база данни с позиции на камери и възможни опасности по пътя, този модел се превръща в част от уникална мрежа за ранно известяване. В режим „онлайн”, радар детекторът, посредством мобилното приложение, се свързва с динамичната база данни и получава информация за всички събития в радиус от няколко километра. В случай, че преди вас някой вече е минал по пътя със свързан онлайн RG79HT и детекторът е засякал сигнал от полицейски радар/лазер, следващите пътуващи по този маршрут ще бъдат автоматично информирани за предстоящата опасност, а типът на опасността се визуализира върху навигационната карта на приложението.

ARH CAM-S1

Новите триноги камери излъчват лазерен сноп, който достигайки до повърхност (най-често това е регистрационния номер) се отразява и се връща обрадно до сензора на камерата. В случай, че повърхостта е идеално огледална, лазерният лъч се отразява без да се разсейва (MIRROR REFLECTION).

За да бъде засечен обратно от лазерния сензор на камерата лазерният лъч трябва да е насочен абсолютно перпендикулярно на плоскостта в която се отразява. За да работят коректно, камерите разчитат на това, че лазерният лъч ще се рзпръсне при отразяване (DIFFUSE REFLECTION) и части от лъча ще попаднат обратно в лазерните сензори, независимо от ъгъла на лъча спрямо отразяващата повърхност.Нашият екип разработи за вас допълнителен четириелементен лазерен сензор (RG79HTLS), с превъзходна чувствителност, който монтиран около регистрационния номер е в състояние да засече лазерния лъч по същия начин, по който и самата камерата. Най-често лъчът се отразява в пътната настилка, в мантинелата или в друг крайпътен обект.


Copyright © Radar-Express 2018

За поръчки позвънете на +359 899 51 6666