Свързване на RG79HT с мобилното приложение в 12 стъпки.
Моля, четете внимателно и следвайте стъпките стриктно.

Стъпка 1

Включете радар-детектора и задръжте бутон Volume(+) за 3 секунди. На дисплея ще се появи надпис "Pairing!". RG79HT е в режим на сдвояване.
След като инсталирате и стартирате приложението натиснете бутон "Сдвояване".

Стъпка 2

На този етап натиснете бутон "Настройване". Ще бъдете прехвърлени към системните настройки на Wi-Fi точка / Преносима точка.


Стъпка 3

В случай, че все още не сте го направили, конфигурирайте Wi-Fi точката за достъп и запомнете името на мрежата (SSID) и паролата. След като запишете промените се върнете обратно в приложението на RG79HT.

Стъпка 4

В диалоговия прозорец приложението "Pairing Info" въведете запомнените име и парола на мрежата по абсолютно същия начин, като са въведени в системната конфигурация (от Стъпка 3) и натиснете бутона "Запази" Тази стъпка е изключително важна, защото тук казваме на Радар-детектора коя мрежа да търси и коя парола да използва за да се върже обратно.


Стъпка 5

След като запазите информацията за свързване с Wi-Fi точката на телефона Ви, ще се появи съобщение подканящо Ви да се свържете безжичната мрежа на RG79HT. Натискането на бутон "Потвърди" ще Ви прехвърли към системните настройки на телефона за свързване с Wi-Fi мрежи

Стъпка 6

Намерете Wi-Fi мрежа, започваща с RG79HT_ и се свържете към нея, като за парола въведете 11111111 (осем единици).


Стъпка 7

След като се свържете с Wi-Fi мрежата на RG79HT се върнете обратно в приложението и натиснете бутон "RD е прекъснат"

Стъпка 8

След натискане на бутон "RD е прекъснат", ще се появи съобщение, че трябва да бъде включена споделената точка (Wi-Fi Hotspot). Натиснете бутон "Потвърди" за да отидете в системните настройки на телефона, от където се активира Wi-Fi точката.


Стъпка 9

Отново натистене и задръжте бутон Volume(+) на радар-детектора за 3 секунди. Надпистът "Pairing!" ще изчезне. Вашият RG79HT би следвало вече да е сдвоен с телефона.
След като активирате Wi-Fi точката на телефона си, RG79HT би следвало автоматично да се свърже. Можете да проверите дали има свързани устройства (Стъпка 10) и да се върнете обратно в приложението.

Стъпка 10

Изчакайте около минута и в случай, че няма свързано устройство се върнете на Стъпка 2. Проверете внимателно дали сте въвели "Hotspot Name" и "Password" точно така, както са зададени в системните настройки на телефона.
Уверете се, че нямате някакви допълнителни рестрикции изискващи потвърждения за свързване към Wi-Fi точката на телефона Ви.


Стъпка 11

Ако сте изпълнили всички стъпки точно, след като се върнете в приложението ще видите "RG79HT статус на връзката" да свети в зелено, както и нов бутон "Логин Информация". След натискане на бутона "Логин информация" трябва да въведете серийния номер (вижте долната страна на RG79HT) и парола, която ние ще Ви дадем.

Стъпка 12

В случай, че видите и трите статуса да светят в зелено, приложението Ви е онлайн и е готово за ползване.